Kies vernieuwing, stem voor digitaal

Zet Eli Geoffroy in de top 15 van D66 voor de Tweede Kamer

En nu écht vernieuwen


Het is tijd voor nieuw leiderschap, zo zei onze lijsttrekker Sigrid Kaag. Voor nieuw leiderschap is ook een nieuwe generatie nodig die daar met frisse wind invulling aan kan geven. Daarom wil ik de Tweede Kamer in.

Want er zijn volop uitdagingen: de hervorming van het politieke systeem gaat te traag, techreuzen ondermijnen onze democratie, en nog steeds zijn je kleur, gender of waar je wieg heeft gestaan van invloed op de kansen die je krijgt.

Voor mij is het duidelijk: ons systeem moet in de steigers. Mensen moeten nu eens een keer écht meer te zeggen krijgen, we moeten vaart maken met doortastend digitaal beleid in Nederland én Europa, en gaan staan voor een socialer liberalisme, dat gelijke kansen garandeert. 

De corona crisis heeft de gebreken van ons systeem nog een extra blootgelegd, tegelijkertijd biedt ze kansen om dingen anders aan te gaan pakken. Om een einde te maken aan het wij-zij denken. Naar elkaar te luisteren, in plaats van naar elkaar te schreeuwen. En samen innovatieve oplossingen bedenken onze maatschappij te verbeteren.

Met een radicaal positieve houding gericht op het het aanpakken van uitdagingen in de straat, in de stad, in Nederland en in Europa wil ik mij hiervoor in gaan zetten. En dat ik een buitenstaander ben in de politiek zie ik daarbij als voordeel: met frisse blik, mijn ondernemende aard en tech achtergrond - iets wat te weinig is vertegenwoordigd in de Tweede Kamer - ga ik aan de slag. Om dat waar te kunnen maken vraag ik u: stem mij naar de eerste 15 op onze lijst. 

"Door snelle technologische ontwikkeling is voldoende technische kennis in de Kamer essentieel"

MIJN IDEEËN


DIGITAAL

Gebruikers worden eigenaar van hun data

Data open en gedeeld, tenzij zwaarwegend publiek belang

Europees framework voor ethische AI

INNOVATIE

We halen de 3% norm voor innovatiebudget

Realiseren Europese digitale markt

Nederland en Europa voorloper in klimaatvriendelijke technologie

DEMOCRATIE

Correctief bindend referendum doorgevoerd

Bevolking kan makkelijk en veilig digitaal worden geraadpleegd

Democratische experimenten op lokaal niveau krijgen de ruimte

KANSENGELIJKHEID

Vluchtelingen sneller aan het (vrijwilligers)werk

Betere toegang tot investeringen voor startup-oprichters met diverse achtergrond

Gratis kinderopvang

ECONOMIE

Weg met fiscale voordelen en milieu-uitzonderingen

​Circulair produceren levert ondernemers (belasting)voordeel op 

We betalen de 'true price' voor producten

OVER eli


Eli Geoffroy (Amsterdam, 1990) groeide op in Almere en haalde zijn VWO diploma in Weesp. Vervolgens studeerde hij Algemene Sociale Wetenschappen en Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn studietijd stond voornamelijk in het teken van ondernemen. Hij zette er meerdere keren zijn studie voor stil. In 2015 besloot hij een kijkje bij andere bedrijven te nemen. Hij volgde een management traineeship bij een grote bank en schudde de boel flink op. Zo werkte hij aan het toepassen van kunstmatige intelligentie, richtte hij Reboot op (een programma om talentvolle statushouders aan IT werk te helpen) en was hij één van de drijvende krachten achter Beyond Banking. Momenteel woont hij in Amsterdam en werkt hij bij een software startup, waar hij zich als Chief Product Officer dagelijks bezighoud met het ontwikkelen van nieuwe, disruptieve producten. Daarnaast studeert hij in deeltijd Computer Science. In zijn vrije tijd voetbalt en kickboxt hij, en gaat hij graag het water op om te (kite)surfen. 

Eli Geoffroy | Kies vernieuwing